lumia 640 xl

Lumia 640 XL

 

Brodit 511739 Pasieve houder 511739 Nokia Lumia 640 XL

 

Brodit 512739 Actieve houder met 12v. Sig. Plug 512739 Nokia Lumia 640 XL

 

Brodit 521739 Actieve houder met 12v. Sig. Plug met USB aansluiting 521739 Nokia Lumia 640 XL

 

Brodit 513739 Actieve houder Fixed 513739 Nokia Lumia 640 XL