Pajero (V80)

Kuda Console Echt Leder 086330 t.b.v. Mitsubishi Pajero (V80) schwarz van 11/06 tot

Kuda Console Echt Leder 086330 t.b.v. Mitsubishi Pajero (V80) schwarz van 11/06 tot

Kuda Console Kunst Leder 086335 t.b.v. Mitsubishi Pajero (V80) schwarz van 11/06 tot

Kuda Console Kunst Leder 086335 t.b.v. Mitsubishi Pajero (V80) schwarz van 11/06 tot